سرگذشت یک پناهنده عراقی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرگذشت یک پناهنده عراقی در افغانستان

افغانستان برغم مشکلات امنیتی‌‌اش مقصد تعدادی از پناهجویان است. یکی از آنها محمد شهروند عراق است که ۱۳ سال پیش برای رسیدن به کشوری امن‌تر از کشور خودش به کابل رفت. عالیه رجایی پای صحبت‌های او نشست.