ها زمینه سازی گفت‌وگوی مستقیم دولت با طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رییس اجرایی افغانستان گفتگوی آمریکا با طالبان را تایید کرد

دولت افغانستان گفت‌وگوهای مستقیم آمریکا با طالبان در دوحه قطر را تایید کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی می گوید که بحث اصلی در این مذاکره ها زمینه سازی گفت‌وگوی مستقیم دولت با طالبان بوده و نه چیزی فراتر از آن. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که روند صلح باید به رهبری افغان ها باشد. ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد.