#شما؛ مشکلات پیش روی دختران در افغانستان برای ادامه تحصیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مشکلات پیش روی دختران در افغانستان برای ادامه تحصیل

تهمینه پاینده، نفر اول کنکور ورودی به دانشگاه‌های افغانستان شد. این در حالی است که در افغانستان بسیاری از دختران از رفتن به مدرسه محروم هستند و تعداد زیادی هم قبل از رسیدن به دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند.