یافتن سرپناه، چالش بزرگ زنان مجرد در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یافتن سرپناه، چالش بزرگ زنان مجرد در کابل

در پایتخت افغانستان، زنان مجرد برای تهیه مسکن، با مشکلات زیادی روبرو هستند. دختران و زنان زیادی برای ادامه تحصیل یا کار به کابل میآیند، اما یافتن سرپناه چالش بزرگی برای آنهاست. این در حالیست که طبق قانون؛ اجاره ی خانه از سوی یک زن تنها، مشکلی ندارد. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل می‌گوید در کنار برخوردهای شخصی؛ گاهی موارد قانونی هم برای زنان مستقل، مشکل آفرین می‌شود.