نگرانی غیرنظامیان افغانستان از هزینه‌های بالای درمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی غیرنظامیان افغانستان از هزینه‌های بالای درمان

در یک دهه گذشته بیش از ۳۰ هزار غیر نظامی در جنگ افغانستان زخمی شدند. این رقم دو برابر کشته‌های جنگ در این مدت است. شدت جراحات برخی از زخمی‌ها به حدی است که در داخل افغانستان قابل علاج نیست و تعلل در انتقال آنها به خارج کشور در مواردی به مرگ و یا فلج شدن منجر می‌شود.

زینب محمدی از کابل گزارش می‌دهد.