کابل: وعده‌های شدنی و ناشدنی نامزدهای انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل: وعده‌های شدنی و ناشدنی نامزدهای انتخابات

کمیسیون انتخابات افغانستان بیش از نیم میلیون نفر را از فهرست رای دهندگان حذف کرده است. برای انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان یا مهر، ۹ و نیم میلیون نفر ثبت نام کرده بودند. بسیاری احزاب سیاسی این رقم را غیر واقعی خوانده بودند.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.