ظرف نقره‌ای 4هزار ساله به افغانستان برمی‌گردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظرف نقره‌ای ۴هزار ساله به افغانستان برمی‌گردد

ظرف نقره ای قدیمی و نادری که پارسال از قاچاقچیان در لندن ضبط شد به افغانستان برگردانده می شود. این ظرف نقره‌ای متعلق به افغانستان است و حدود ۴هزار سال قدمت دارد. در این مدت موزه بریتانیا محل نگهداری این ظرف بوده و کارهای کارشناسی برای تشخیص آن بعهده این موزه بوده است. این ظرف دیروز به سفارت افغانستان در لندن بازگردانده شد.

آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.