گفتگو با اعضای طالبان و داعش در زندان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با اعضای طالبان و داعش در زندان

تا چند روز دیگر در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. این در حالی است که خشونت و درگیری افغانستان را فرا گرفته‌است. دیروز و امروز حدود ۲۰ پلیس مرزی در شمال شرق کشور بدست نیروهای طالبان کشته شدند. داعش هم در سال های اخیر در افغانستان بسیار فعال بوده‌است. اما نیروهای امنیتی افغانستان هم عده زیادی از اعضای هر دو گروه را طی این سال ها دستگیر کرده اند. بن زند خبرنگار بی بی سی در یک دسترسی ویژه به زندانی در کابل با عده ای از این زندانی ها گفتگو کرده‌است.