انتخابات افغانستان و رونق کار چاپخانه‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات افغانستان و رونق کار چاپخانه‌ها

کارزارهای انتخابات پارلمانی افغانستان به همان اندازه که کار شهرداری‌ها را بیشتر کرده‌، منبع درآمد خوبی هم برای این سازمان ها شده است. شهرداری ‌کابل هزینه استفاده از هر مترمربع بلبورد در بخش های مهم شهر را حدود یکصد دلار تعیین کرده است.

زینب آوین، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.