انتخابات افغانستان: با بیومتریک به جنگ تقلب می‌روند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات افغانستان: با بیومتریک به جنگ تقلب می‌روند

برای نخستین‌بار در انتخابات پارلمانی افغانستان از دستگاه بیومتریک، یا انگشت‌نگاری استفاده خواهد شد. این تصمیم، با هدف کاهش احتمال تقلب در انتخابات گرفته شده است. دولت افغانستان هم روند انتقال ۲۲هزار دستگاه به مراکز رای‌دهی را آغاز کرده است. با این‌حال شماری از جریان‌های سیاسی عمده در این کشور در مورد کارکرد این دستگاه‌ها در روز انتخابات نگران هستند.

علی حسینی از کابل گزاش می‌دهد.