تبلیغات انتخاباتی چند صد میلیون دلاری در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبلیغات انتخاباتی چند صد میلیون دلاری در افغانستان

از شروع کارزارهای انتخابات پارلمانی در افغانستان، به طور میانگین حدود نیم میلیارد دلار صرف هزینه تبلیغات نامزدان شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان بالاترین سقف مصرف هر نامزد را حدود ۳۵ هزار دلار تعیین کرده. اما گفته شده که عده‌ای از نامزدان از این سقف عبور کرده‌اند.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.