ورود فرزندان رهبران سیاسی افغانستان به عرصه سیاست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورود فرزندان رهبران سیاسی افغانستان به عرصه سیاست

سه روز دیگر انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار می‌شود. در بین بیش از ۲۵۰۰ نامزد مجلس نمایندگان، شماری از فرزندان رهبران سیاسی افغانستان نیز دیده می‌شوند که با این انتخابات رسما وارد عرصه سیاست شده‌اند. آن‌ها می‌گویند در اصول و کلیات، تفاوت‌دیدگاهی با پدران‌شان ندارند، اما در شیوه و تطبیق برنامه‌های‌شان متفاوت عمل می‌کنند. این رهبران در چهار دهه اخیر نقش عمده‌ای در عرصه سیاسی افغانستان داشته‌اند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد