طالبان دو روز به انتخابات فرمانده پلیس قند‌هار را کشتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان دو روز به انتخابات فرمانده پلیس قند‌هار را کشتند

در حمله ای به دفتر والی قندهار، ژنرال عبدال رازق، فرمانده پلیس قندهار و رییس امنیت این ولایت کشته شدند. طالبان گفته اند حمله کار آنها بوده است. اشرف غنی- رییس جمهوری افغانستان- هیاتی را برای بررسی وضعیت به قندهار فرستاده است. گزارش شده حمله زمانی انجام شده که ژنرال اسکات میلر، عالیترین فرمانده آمریکایی در افغانستان هم در محل حضور داشته است.

علی حسینی از کابل گزارش می دهد.