مزارشریف درآستانه انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مزارشریف درآستانه انتخابات

فردا صبح میلیون‌ها نفر در سومین انتخابات پارلمانی درافغانستان بعداز سقوط رژیم طالبان پای صندوق های رای می‌روند. بسیاری می‌گویند کارزارهای انتخاباتی نامزدان وبرنامه وسیع اطلاع رسانی کمیسیون انتخابات روند پیچیده رای دهی رابرای رای دهندگان قابل فهمترکرده‌است. سید انور خبرنگار ما که برای پوشش انتخابات به مزار‌شریف رفته از آخرین تلاش ها برای برگزاری انتخابات در این شهر گزارش کرده‌است.