تقلب انتخاباتی، تهدید عمده پیشروی انتخابات پارلمانی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقلب انتخاباتی، تهدید عمده پیشروی انتخابات پارلمانی افغانستان

انتخابات پارلمانی افغانستان فردا (۲۰ اکتبر) تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. ولی مسئله امنیت، تنها خطری نیست که انتخابات را تهدید می‌کند. چند انتخابات قبلی تحت شعاع اتهامات گسترده فساد و تقلب قرار گرفت.