روز دوم انتخابات افغانستان؛ بازهم یک سوم مراکز رأی گیری بسته ماند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز دوم انتخابات افغانستان؛ بازهم یک سوم مراکز رأی گیری بسته ماند

در افغانستان بیشتر از چهار میلیون نفر به تهدیدهای طالبان و داعش نه گفتند و از یک حق دموکراتیک در انتخابات پارلمانی استفاده کردند. کمیسیون انتخابات می گوید که اگر رای گیری امروز - روز دوم - را محاسبه کند رقم‌ها، بیشتر از این می شود. تهدیدهای طالبان، اختلافهای سیاسی و کاستیهای تدارکاتی، مانع برگزاری انتخابات در دو ولایت قندهار و غزنی و دهها مرکز رای دهی دیگر شده است. ولی در مجموع نزدیک به نیمی از کسانی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، پای صندوق رفتند. کمتر تحلیلگری این سطح از مشارکت را غیر از شکستی سنگین برای مخالفان مسلح ارزیابی می کند. البته اینکه دولت و کمسیون انتخابات از این آزمون موفق بیرون آمده باشند هم محل تردید است.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.