انتخابات افغانستان؛ در خواست برای ابطال آرای بدون بارکد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات افغانستان؛ در خواست برای ابطال آرای بدون بارکد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که درباره رای‌هایی که بدون استفاده از دستگاه بیومتریک و بارکد به صندوقها ریخته شده، تصمیم خواهد گرفت. این کمیسیون قبلا گفته بود که رأی های بدون بارکد شمارش نمی‌شود. امروز هم شماری از احزاب سیاسی افغانستان از کمیسیون انتخابات خواست تا آرای بدون بارکد را باطل اعلام کند. انتخابات پارلمانی افغانستان با سه سال تاخیر روز شنبه و یکشنبه برگزار شد.

زینب آوین از کابل گزارش می‌دهد.