صدها خانواده گریخته از حمله طالبان وارد شهر غزنی شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدها خانواده گریخته از حمله طالبان وارد شهر غزنی شدند

در پی درگیری‌های اخیر در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی بیش از هزار خانواده آواره شده اند. به گفته مقام‌های محلی شمار بی جا شدگان روبه افزایش است. بعضی از خانواده‌ها به بی بی سی گفته اند، برای نجات جانشان چند شب را در کوه‌ها بودند و با فروکش کردن درگیری از منطقه فرار کردند.

رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.