طلاق و مشکلات آن برای زنان در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طلاق و مشکلات آن برای زنان در افغانستان

هر چند دید جامعه نسبت به موضوع طلاق در برخی مناطق و ولایت‌های افغانستان تغییر کرده اما هنوز هم طلاق برای بسیاری‌ در این کشور خط قرمز است و عبور از آن دشوار. چه زنانی که می‌خواهند تازه نخستین قدم را برای طلاق بردارند و چه زنانی که چندین سال است طلاق گرفته‌اند با مشکلات زیادی مواجه هستند. از مشکلات اجتماعی گرفته تا موضوع حضانت فرزندان.

زینب آوین گزارش می دهد.