دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان آماده می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان آماده می‌شود

رئیس جمهوری آمریکا، مذاکرات صلح افغانستان را بسیار جدی توصیف کرده است. با این حال او گفته، ممکن است این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد. تلاشها برای برقراری صلح در افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. دولت گفته که بزودی ترکیب هیات مذاکره کننده با طالبان را مشخص خواهد کرد.

رویین رهنوش گزارش می‌دهد.