راهی نو برای فعالیت اقتصادی زنان در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهی نو برای فعالیت اقتصادی زنان در افغانستان

استقلال اقتصادی زنان می تواند به تلاش آنها برای داشتن حقوق و جایگاه برابر با مردان کمک کند. رویا محبوب، کارآفرین افغان، سازوکاری را طراحی کرده که زنان افغان بتوانند بوسیله بیت کوین به تجارت آنلاین رو بیاورند و به این استقلال اقتصادی برسند. گزارش شیدا هوشمندی، داستان رویا و دیگر زنانی است که در بازار مردانه کار افغانستان راهی نو برای فعالیت اقتصادی یافته اند.

موضوعات مرتبط