نظرسنجی درباره آینده افغانستان؛ 61 درصد بدبین به مسیر پیش‌رو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظرسنجی درباره آینده افغانستان؛ ۶۱ درصد بدبین به مسیر پیش‌رو

بنیاد آسیا در تحقیق تازه‌اش می‌گوید بیش از ۶۱ درصد مردم افغانستان معتقدند که این کشور به سمتی نادرست در حرکت است. ۳۲ درصد دیگر اما به آینده افغانستان خوشبین هستند. در حالی‌که قرار است در بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود، گروهی گفته‌اند که تصمیم ندارند در این انتخابات شرکت کنند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.