کمیسیون شکایات، انتخابات کابل را باطل کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون شکایات، انتخابات کابل را باطل کرد

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، آرایی که در انتخابات پارلمانی، در کابل به صندوق ها ریخته شده را باطل اعلام کرد. این کمیسیون می‌گوید وجود مشکلات جدی در جریان برگزاری انتخابات در کابل، عادلانه‌بودن رای گیری را زیر سوال برده است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، همچنین چهار عضو کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس پیشین کمیسیون کابل را برکنار کرد. احتمال می‌رود این کمیسیون ، آرای برخی از ولایت‌های دیگر را هم باطل کند.

رویین رهنوش گزارش می دهد