گزارش تازه از فساد در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش تازه از فساد در افغانستان

دیدبان شفافیت افغانستان در تازه‌ ترین نظر سنجی خود می‌گوید، دادگاه‌ها، وزارت معارف و دادستانی کل افغانستان، بیشترین فساد اداری را دارند. با این حال اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور گفته اصلاحات زیادی در سیستم قضایی، دادستانی و کمیسیون اصلاحات اداری ایجاد کرده است. افغانستان در ۱۵ سال اخیر، همواره در میان پنج کشور دارای فاسدترین نظامهای اداری جهان بوده است.

نسرین نوا، از کابل گزارش می‌دهد.