سازمان ملل: به مصونیت جنگ سالاران در افغانستان خاتمه دهید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: به مصونیت جنگ سالاران در افغانستان خاتمه دهید

نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان می‌گوید ناقضان حقوق بشر در این کشور همچنان از معافیت از مجازات برخوردارند. ریچارد بنت می گوید جنگ و ناامنی، نقض حقوق بشر در افغانستان را بیشتر کرده است. شعیب شریفی، همکار ما در کابل در مصاحبه‌ای با آقای بنت به مناسبت هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، درباره راه‌های تامین حقوق بشر در افغانستان پرسیده است.