وزیران خارجه چین و پاکستان در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیران خارجه چین و پاکستان در کابل

وزیر خارجه چین امروز در کابل بود. در نشستی با حضور همتایان افغان و پاکستانی‌اش. چین می خواهد به گرم تر شدن روابط پاکستان و افغانستان، کاهش بی اعتمادی بین دو کشور و پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان کمک کند. چین یکی از شرکای مهم تجاری پاکستان در منطقه است. از طرف دیگر آمریکا هم پاکستان را زیر فشار گذاشته تا برای بهبود رابطه اش با افغانستان تلاش بیشتری کند.

بشیر پیمان گزارش می‌دهد.