خودرو مربوط به شاهان افغانستان به موزه ملی تسلیم شد

افغانستان حق نشر عکس ceo
Image caption این خودر حدود هفتاد سال عمر دارد و مربوط به شاهان افغانستان است

با حضور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان یک خودرو قدیمی باقی مانده از دوره شاهان افغانستان دیروز دوشنبه (۲۶ قوس/آذر) به موزه ملی این کشور تسلیم شد.

این خودرو که حدود هفتاد سال قبل ساخته شده است، در دوران جنگ‌های داخلی مجاهدین در دهه هفتاد خورشیدی در کابل، نزدیک بود که به خارج از افغانستان منتقل ‌شود که نیروهای مجاهدین از قاچاق آن به گفته آقای عبدالله جلوگیری کردند.

آقای عبدالله گفت که این خودرو به دستور احمدشاه مسعود، فرمانده مشهور افغانستان در شرایط سخت توسط فرمانده محمد سعید صوفی‌زاده نگهداری شد و دیروز به موزه ملی افغانستان تحویل داده شد.

رئیس اجرایی افغانستان گفت که آثار تاریخی کشور باید فهرست و در موزه ملی افغانستان به شکل فنی و مصون نگهداری شود.

آقای عبدالله از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولان موزه ملی افغانستان خواست که برای حفاظت این خودرو و سایر آثار تاریخی و ملی افغانستان اقدام‌های اساسی انجام دهند.

این خودرو از نوع و وندن پلاس چهار (Vanden Plas۴) است که توسط یک شرکت بریتانیایی آستین پرنسیس (Austin Princess ) ساخته شده ‌است.

حق نشر عکس ceo
Image caption آقای عبدالله گفت که این خودرو اندکی بیشتر از ۱۲ هزار کیلومتر کار کرده و اکنون نیز کاملا سالم است

آقای عبدالله گفت که این خودرو اندکی بیشتر از ۱۲ هزار کیلومتر کار کرده و اکنون نیز کاملا سالم است.

در جنگ داخلی افغانستان بیشتر آثار تاریخی این کشور تخریب یا تاراج شد. موزه ملی افغانستان به خط مقدم جنگ تبدیل و ساختمان آن کاملا ویران شد. بیشتر آثار باستانی موجود در این موزه به یغما رفت و اندکی که باقی مانده بود نیز در دوران حاکمیت طالبان به دلیل اینکه آنها مجسمه‌ها را مظهر شرک می‌دانستند، توسط افراد این گروه نابود شدند.

حکومت افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ ساختمان موزه کابل را بازسازی کرد ولی تاکنون نتوانسته که رونق گذشته را به آن برگرداند.

این موزه که در انتهای جاده دارالامان در غرب کابل قرار دارد، بزرگترین موزه افغانستان است و بخشی از داشته‌های تاریخی و باستانی افغانستان را نگهداری می‌کند.

به گفته مسئولان از هفتاد درصد آثار موزه ملی که در دوران جنگ‌ها تاراج شده بودند، هنوز هیچ خبری نیست.

حق نشر عکس ceo
Image caption کلید این خودرو دیروز به رئیس موزه ملی افغانستان تسلیم داده شد