'فساد اداری در افغانستان'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'فساد اداری در افغانستان'

در افغانستان، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید دادستان کل این کشور پرونده های وزیران متهم به فساد اداری را تا پایان پیگیری نکرده است. براساس گزارش این نهاد، پرونده ۶ وزیر پیشین به دادگاه فرستاده شده اما از نتیجه نهایی این پرونده‌ها خبری نیست. از این میان تنها پرونده یکی از آنها پیگیری شده است.

نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.