افغانستان؛ مردم وکیل کافی ندارند تا از حقوقشان دفاع کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان؛ مردم وکیل کافی ندارند تا از حقوقشان دفاع کنند

مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند تعداد وکلای مدافع در این کشور به‌گونه نگران‌کننده‌ای کم است و مردم از حمایت‌های حقوقی و دسترسی به وکیل محرومند. در حال حاضرحدود پنج هزار وکیل مدافع در این کشور فعالند، در حالی‌که بر اساس معیارهای جهانی، جمعیت ۳۰ میلیونی افغانستان به ۱۵هزار وکیل مدافع نیاز دارد. سازمان‌های حقوق بشری در افغانستان هم می‌گویند که بسیاری از دادگاه‌ها بدون حضور وکیل مدافع برگزار می‌شود که این موضوع سبب می‌شود عدالت به‌گونه درست تامین نشود.

گفت‌و‌گو با زکیه عادلی؛ معاون وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان از کابل.