ده‌ سالگی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی؛ در افغانستان بی‌بی‌سی را 8 میلیون نفر می‌بینند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده‌ سالگی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی؛ در افغانستان بی‌بی‌سی را ۸ میلیون نفر می‌بینند

تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در افغانستان حدود هشت میلیون بیننده دارد. در ده سال گذشته این تلویزیون برای مردم افغانستان که روزانه خبرهای را پیگیری می‌کنند، از منابع اصلی بوده است. در ده سال گذشته تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی به مهم‌ترین رویدادهای خبری این کشور پرداخته و داستان‌های ناگفته‌ای از زندگی، زنان و جوانان این کشور را روایت کرده است.

زینب آوین از کابل گزارش می‌دهد.