راه‌ نیافتن چهره‌های شناخته شده و بانفوذ به مجلس نمایندگان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه‌ نیافتن چهره‌های شناخته شده و بانفوذ به مجلس نمایندگان افغانستان

نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از افراد شناخته شده و با نفوذ موفقیتی به دست نیاورده اند؛ از جمله، عده ای از فرزندان رهبران سابق جهادی و شماری از چهره‌های منتقد دولت. آنها مدعی‌اند حکومت و تقلب، مانع از راهیابی‌شان به فهرست برندگان شده است. دولت بارها گفته در امور انتخاباتی دخالت نمی‌کند.

بشیر پیمان گزارش می دهد.