هشدار طالبان به آمریکا در مورد تغییر دستور مذاکرات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار طالبان به آمریکا در مورد تغییر دستور مذاکرات

گروه طالبان به آمریکا هشدار داده که اگر گفت‌وگوهای صلح را صادقانه پیش نبرد و از تاکتیک فشار استفاده کند، این مذاکرات را عقب می اندازد. در حدود چهار ماه گذشته، این گروه دست‌کم سه بار با نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دیدار کرده است. طالبان می گویند آمریکایی‌ها می‌خواهند موضوعات تازه‌ای را در مذاکرات مطرح کنند.

فواد مسیحا گزارش می دهد.