جنجال بر سر اعطای شهروندی به مهاجران افغان در پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال بر سر اعطای شهروندی به مهاجران افغان در پاکستان

موضوع اعطای شهروندی به افغان‌های ساکن پاکستان بحث بر انگیز شده. یک‌ونیم میلیون افغان، دهه‌هاست که در پاکستان زندگی می کنند، افرادی که عمران خان، نخست وزیر پاکستان گفته، می توانند شهروند این کشور شوند. عده ای از این طرح استقبال کرده اند. اما گروهی دیگر می گویند پاکستان اول باید به مشکلات مردم خودش رسیدگی کند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.