روز آخر ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم اشرف غنی آمد هم عبدالله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز آخر ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم اشرف غنی آمد هم عبدالله

در آخرین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری ثبت نام کردند. آقای عبدالله اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن، ساختار نظام را به صدارتی تغییر خواهد داد. آقای غنی هم از این گفت که تیم انتخاباتی او برنامه و طرحی روشن دارد. شانزده نفر برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرده‌اند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.