چکاچک شمشیر در افغانستان، اینبار در رقص سنتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چکاچک شمشیر در افغانستان، اینبار در رقص سنتی

در کابل، پایتخت افغانستان، فارغ از شنیدن صدای گهگاه انفجار، شماری از جوانان در برنامه رقص‌های سنتی گردهم آمده‌اند. رقص‌های مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان که روزگاری شادی محافل مردم این مناطق بود، از پیامدهای جنگ دور نمانده است. از همین‌رو عده‌ای کمر بسته‌اند تا بار دیگر صدای پایکوبی و چکاچک شمشیرهای این رقص‌ها شنیده شود.

آریا احمدزی گزارش می‌دهد.