بیش از 400 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند

شمارمبتلایان به دیابت طی ۳۵ سال گذشته تقریبا ۴ برابر شده است. بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا هستند. در سال ۲۰۱۶ دیابت چهارمین دلیل مرگ و میر در جهان بوده است. محققان اما می گویند اگرچه دیابت نوع اول تنها با تزریق قابل کنترل است اما دیابت نوع دوم را می توان با تغییر روش زندگی مثل خوراک یا فعالیت های بدنی کنترل کنند.