کارمندان زن در دادستانی‌های افغانستان 'هفت برابر' شده‌اند

قضای افغانستان حق نشر عکس AGO

دادستانی کل افغانستان می‌گوید در دو سال گذشته تعداد کارکنان زن در این نهاد از سه درصد به ۲۲ درصد کل کارکنان افزایش یافته است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز چهارشنبه دهم دلو/بهمن در یک نشست خبری گفت افزایش حضور زنان فعال در این نهاد برای رسیدگی بهتر به قضایای خشونت علیه زنان و کاهش فساد اداری صورت گرفته است.

به گفته او، دادستانی کل در یک سال گذشته به ۲۷۰۱ قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده که شامل انواع خشونت‌های جسمی، روانی و مالی بوده است و موارد مختلف چون لت و کوب، خودسوزی، ازدواج‌های اجباری و غیره را در برمی‌گیرد.

آقای رسولی می‌گوید دادستانی کل افغانستان برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان اراده و قاطعیت خاص دارد و به تمامی این قضایا به گونه قانونی و عادلانه رسیدگی می‌کند.

Image caption دادستانی کل افغانستان در یک سال گذشته به نزدیک به سه هزار قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است

اقدامات برای رسیدگی بهتر به قضایای خشونت علیه زنان

سخنگوی دادستانی کل افغانستان می‌گوید در تمامی ولایات افغانستان واحدهای اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده که در ۳۲ ولایت این واحدها از سوی خود زنان اداره می‌شود.

به گفته او، همچنین در ۳۴ ولایت افغانستان آمریت‌های کاهش خشونت علیه زنان ایجاد شده که افزون بر ثبت آمارها، وظیفه بررسی دلایل و عوامل این خشونت‌ها را دارند.

او می‌گوید دادستانی کل از این بررسی‌ها در تهیه پالیسی‌هایش و در راستای از بین بردن عوامل خشونت‌ها استفاده خواهد کرد.

آقای رسولی می‌گوید افزون بر افزایش حضور زنان در تمام نهاد دادستانی، حضور زنان در سطح رهبری این اداره نیز افزایش یافته و اکنون سیزده زن در ریاست‌های این اداره مشغول کار هستند.

سالانه معمولا آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند می‌رود. بیسوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان از دلایل مهم خشونت علیه زنان در این کشور خوانده می‌شود.