مین‌های شوروی در افغانستان بعد از 30 سال هنوز قربانی می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مین‌های شوروی در افغانستان بعد از ۳۰ سال هنوز قربانی می‌گیرد

سی سال پیش، زمانی‌که سربازان اتحاد جماهیر شوروی پس از ۹ سال جنگ در افغانستان، از این کشور خارج می‌شدند، از خود یادگاری هایی به جا گذاشتند، که هنوز هم مرگ‌بار است. میلیون‌ها مین. موسسات بین‌المللی برای خنثی‌سازی این مین‌ها تلاش کرده‌اند، اما هنوز هم مناطقی است که انفجار مین‌های به‌جا مانده از زمان شوروی، قربانی می‌گیرد. در سی سالگی خروج ارتش سرخ شوروی، نسرین نوا، خبرنگار ما نگاهی انداخته به فعالیت شماری از موسسات مین‌روبی.