سایه ناامنی بر مراسم نوروز در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه ناامنی بر مراسم نوروز در افغانستان

همزمان با پایان سال ۱۳۹۷ خورشیدی، دولت افغانستان می‌گوید که مردم سال سختی را در پیش دارند. در همین حال مردم افغانستان، آماده جشن نوروز می‌شوند. نیروهای امنیتی افغان نیز تدابیر ویژه‌ای را برای تامین امنیت روی دست گرفته‌اند. رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط