هشدار در مورد شمار کودکان قربانی جنگ در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار در مورد شمار کودکان قربانی جنگ در افغانستان

یک سازمان خیریه حمایت از کودکان درباره تعداد کودکان قربانی جنگ در افغانستان هشدار داده است. در گزارش تازه سازمان نجات کودکان آمده که آمارها نشان می‌دهد کودکان دو برابر بزرگ‌سالان در معرض خطر مرگ‌ومیر ناشی از انفجار نارنجک، خمپاره و موشک قرار دارند. این سازمان در صدمین سالگرد تأسیسش، خواهان توقف جنگ علیه کودکان شده است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.