انتخاب جنجالی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب جنجالی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان

امروز در یک انتخابات جنجالی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شد. میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در انتخابات رئیس مجلس نامزد بودند. آقای رحمانی با وجود این‌که یک رای کمتر از آرای لازم داشت، از سوی رئیس موقت مجلس برنده اعلام شد، اقدامی که با مخالفت شدید آقای اصولی و طرفدارانش در مجلس روبه‌رو شد.

علی حسینی گزارش می‌دهد.