دعوا در مجلس نمایندگان افغانستان بر سر انتخاب رئیس جدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوا در مجلس نمایندگان افغانستان بر سر انتخاب رئیس جدید

جنجال‌ بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان امروز با درگیری فیزیکی نمایندگان و حضور نیروهای امنیتی در مجلس ادامه یافت. طرفداران دو نامزد انتخابات ریاست مجلس نمایندگان تلاش کردند تا نامزد مورد نظرشان را بر کرسی ریاست بنشانند. رای گیری دیروز صورت گرفت و میر رحمان رحمانی در حالی که یک رأی کمتر داشت، به عنوان رئیس مجلس معرفی شد. رقیب او، کمال ناصر اصولی و عده ای دیگر از نمایندگان مخالفت کردند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.