سازمان ملل: فساد مانع اساسی صلح در افغانستان است

یوناما حق نشر عکس unama news

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارشش می‌گوید با آن که در این کشور اصلاحاتی در زمینه‌های حقوقی و سیاست‌گذاری آمده، اما فساد هنوز مانع اساسی برای رسیدن به صلح و رفاه دایمی در افغانستان است.

به اساس این گزارش، تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد روی زندگی شمار زیادی از افغانان بی‌تاثیر بوده است.

در گزارش سازمان ملل آمده که فساد روی تمام ابعاد زندگی مردم به گونه دوامدار تاثیر گذاشته و اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده است

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است:"مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوز هم نیازی اساسی محسوب می‌گردد."

به گفته آقای تادامیچی، فساد حاکمیت قانون را تضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر و تقویت معافیت از مجازات مساعد می‌سازد.

این سومین گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد در افغانستان است.

سازمان می‌گوید برای تداوم پیشرفت‌های به دست آمده در مبارزه با فساد به راهبردی درازمدت بر اساس دست‌آوردهای قبلی و تمرکز و تلاش دوامدار نیاز است.

حق نشر عکس unama news
Image caption یوناما می‌گوید فساد اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده

یوناما ارتقاء جایگاه افغانستان در فهرست کشورها از نظر میزان فساد اداری از رده ۱۷۷ در سال ۲۰۱۷ به ۱۷۲ در ۲۰۱۸ را نشان‌دهنده بهبود اندک در روند مبارزه با فساد می‌داند.

همچنین گزارش سازمان ملل افزایش چشمگیر ثبت دارایی های مقام‌های دولتی را نمایان‌گر توانایی پیشروی سریع افغانستان در مبارزه با فساد دانسته و افزوده که برای تطبیق سراسری این کار باید فشار کافی سیاسی وجود داشته باشد.

به باور نویسندگان گزارش، اصلاحات در سکتورهای عدلی و تنفیذ قانون کند‌تر از چیزی که پیشبینی شده بود ادامه دارد.

سازمان ملل می‌گوید روند استخدام، پاسخگویی و بررسی مقام‌ها در محاکم، دادستانی‌ها، وزارت عدلیه/دادگستری و پلیس هنوز نیازمند بهبود و تقویت است.

دستاوردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز در اواخر سال ۲۰۱۸ کاهش اما در اوایل ۲۰۱۹ به گونه چشمگیری افزایش یافته است.

در همین حال، یوناما ناتوانی پارلمان افغانستان را از بزرگترین چالش‌ها در تقویت وظایف تقنینی و نظارتی آن در یک سال اخیر می‌داند.

در گزارش گفته شده که از موجودیت شورای ملی نزدیک به پانزده سال گذشته اما هنوز در پیشبرد وظایف اصلی‌اش ناتوان بوده است.

سازمان ملل از دوره هفدهم پارلمان افغانستان خواسته که در مبارزه با فساد سهم بیشتری بگیرد.