افغانستان: دوره ریاست غنی تمام شد؛ جنجال بر سر دوره بعد از او بالا گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان: دوره ریاست غنی تمام شد؛ جنجال بر سر دوره بعد از او بالا گرفت

فردا اول جوزا/ خرداد، بر اساس قانون، دوره ریاست جمهوری محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان به پایان می‌رسد؛ البته اگر در طی شصت روز گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، که نشد. حالا رقبای انتخاباتی آقای غنی اصرار دارند که او باید از قدرت کنار برود. ارگ اما می‌گوید دادگاه عالی تائید کرده که محمد اشرف‌غنی می‌تواند به کارش تا زمان انتخابات ادامه دهد. این موضوع در این روزها به مسئله داغی در فضای سیاسی-انتخاباتی افغانستان تبدیل شده است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.