نظامیان معلول جنگ افغانستان: ما به حال خود رها شده‌ایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظامیان معلول جنگ افغانستان: ما به حال خود رها شده‌ایم

نسیم،‌ افسر ارتش افغانستان بود که پاهایش را حین خدمت از دست داد. حالا او و بسیاری از کسانی که قطع عضو شده‌اند می‌گویند دولت رهایشان کرده و حتی برای گرفتن عضو مصنوعی،‌ باید در کنار مردم عادی و حتی شاید مثل اعضای سابق طالبان مدتها در نوبت باشند. این ویدئو روایتی است از برخی از بازماندگان جنگ افغانستان.