جامعه فارسی زبانان قندهار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جامعه فارسی زبانان قندهار

قندهار در جنوب افغانستان ولایتی‌ست با ساکنان عمدتا پشتون‌. در کنار آن ده‌ها هزار فارسی‌زبان‌ بومی که به فارسیوان‌ها معروف‌اند زندگی می‌کنند. فارسی‌‌‌زبان‌های قندهار بیشتر شیعه‌مذهب و از معدود ساکنان کشور هستند که به جای هویت قومی؛ با هویت زبانی‌شان شناخته می‌شوند.

ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.