استقبال طالبان از آزادی زندانیان از سوی دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال طالبان از آزادی زندانیان از سوی دولت

گروه طالبان از رهایی اعضای زندانی این گروه استقبال کرده و آن‌را گام خوبی خوانده است. جان بس، سفیر آمریکا در کابل هم گفته از تلاش‌های حکومت افغانستان برای بهبود فضای گفت‌وگوی سیاسی، از طریق رهایی زندانیان طالبان، استقبال می‌کنند. در طی سه روز گذشته بر اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان نزدیک به ۵۰۰ عضو طالبان که در زندان بوده‌اند، آزاد شده‌اند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.