معمای حل‌نشده مرگ احمد ظاهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معمای حل‌نشده مرگ احمد ظاهر

با گذشت چهل سال از خاموشی صدای احمد ظاهر، ستاره مشهور موسیقی افغانستان، هنوز عامل مرگ او روشن نشده است. پرسش‌ها درباره چگونگی مرگ او همه ساله با رسیدن ۲۴ جوزا یا خرداد که روز تولد و مرگ اوست، اوج می‌گیرد. خبرنگار ما ارشاد هنریار با سفر به سالنگ جنوبی، سراغ شاهدان حادثه‌ی کشته‌شدن او را گرفته است.