انتخاب رئیس پارلمان افغانستان به بار سوم کشید

پارلمان حق نشر عکس Arg

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان برای بار دوم موفق نشدند رئیس‌پارلمان را انتخاب کنند.

پس از این که انتخاب رئیس مجلس نمایندگان برای بار اول جنجالی شد و برای یک ماهه بدون نتیجه ماند، چهره‌های جدید نامزد این پست شدند و نمایندگان برای بار دوم رای‌گیری کردند اما برای بار دوم و دورهای اول و دوم رای‌گیری هیچ یک از نامزدان نتوانست آرای لازم (۵۰ درصد از نمایندگان حاضر به اضافه یک نماینده) را به دست آورد.

نامزدان پست ریاست مجلس نمایندگان افغانستان امروز (سه‌شنبه، چهارم سرطان/تیر) احمد جاوید جیحون، نمایند کابل، عبدالشکور واقف حکیمی، نماینده بدخشان و میرافغان صافی، نماینده کابل بودند. آقای جیحون و آقای صافی به مرحله دوم راه یافتند که در نتیجه آقای صافی ۸۸ رأی و آقای جیحون ۷۶ رأی به دست آوردند که در نتیجه هیچ یک نتوانستند آرای لازم (۱۱۹ رای) به دست آورند. در این رای‌گیری همچنین ۶۴ رای باطل و ۸ رای سفید اعلام شد.

به این ترتیب دور سوم انتخاب رئیس پارلمان افغانستان با نامزدان جدید باید برگزار شود.

احمد جاوید جیحون، ۴۴ سال از ولایت کابل است. او آموزش عالی خود را در رشته بانکداری انجام داده است و رئیس شرکت‌های جاوید جیحون گروپ، مالک بانک خصوصی "افغان یونایتد" و شرکت سیمان غوری است.

آقای میر افغان صافی دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه کابل است و رئیس اتحادیه صرافان افغانستان نیز بوده است.

حق نشر عکس Social media
Image caption این نقطه سبزرنگ در برگه رای دهی باعث جنجال چند روزه شده است

در نشست روز گذشته (دوشنبه، ۳ سرطان/تیر) اعضای مجلس بر سر اعتبار یک برگه رای میر رحمان رحمانی که وجود یک نقطه اعتبار آن را زیر سوال برده بود، رای‌گیری کردند و در نتیجه این برگه بی‌اعتبار خوانده شد.

در نشست دیروز رای‌گیری درباره اعتبار یک "رای جنجالی" با حضور ۲۲۹ نماینده آغاز شد و در صورتی که ۱۱۵ نماینده به اعتبار این برگه، رای می‌دادند، آقای رحمانی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب می‌شد، ولی فقط ۹۰ نفر به صحت این برگه رای دادند. در این نشست ۱۲۰ نفر به عدم اعتبار این برگه رای دادند و ۱۶ رای باطل اعلام شد و سه رای نیز سفید بود.

اصول وظایف داخلی درباره انتخاب رئیس مجلس نمایندگان

در ماده هشتم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان درباره نحوه انتخاب رئیس مجلس آمده است: انتخاب رئیس مجلس نمایندگان تحت ریاست رئیس موقت به اساس رای‌گیری سری و مستقیم برای یک دوره تقنینیه به اکثریت حاضر به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

اعضا در داخل جلسه عمومی خود را به ریاست نامزد می‌کنند. هرگاه هیج یک از نامزدان در نتیجه رای‌دهی دور اول اکثریت حاضر را نتواند به دست بیاورد، دور دوم رای گیری صرف بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند دایر و عضو برنده اعلام می‌گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب کنند.

هرگاه نامزدان مذکور در دور دوم نتوانند اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رای گیری دوباره برگزار می‌گوید و نامزدان مذکور حق نامزد شدن را در دور جدید ندارند.

انتخابات نهایتا تا سه نوبت تکرار می‌شود.

هرگاه هیج یک از نامزدان نتوانست در سه نوبت جدید اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رای‌گیری میان دو نامزدیکه بیشترین درصد آرا را در دورهای مختلف گرفته دایر و عضو برنده اعلام می‌گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب کنند. هرگاه هیج یک نامزدان نتوانست اکثریت حاضر را کسب کند، از این دو تن، نامزدی که بیشترین آرا را بدست آورده است، به رای‌گیری علنی جهت رد یا تایید گذاشته می‌شود.