اعتراض در کابل به ادامه ریاست جمهوری غنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض در کابل به ادامه ریاست جمهوری غنی

شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در مخالفت با ادامه کار محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری گردهمایی اعتراضی برگزار کرد. این شورا متشکل از ده نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. رقبای انتخاباتی آقای غنی می‌گویند بر اساس قانون، کار رئیس جمهوری بعد از اول جوزا/ خرداد سال پنجم ریاست‌جمهوری پایان می‌یابد. آن‌ها می‌گویند آقای غنی باید از قدرت کنار برود و دولت سرپرست تشکیل شود.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد